NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3708-001 (311860)

Letectvo a kozmonautika. Modulové prepojovacie systémy. Koncové spojovacie systémy. Časť 001: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3708-001
: 311860
: 102061
: 1.11.2006
: 23
: 69 g (0.15 )
:
Kategorie: Technické normy STN