NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3660-066 (311856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 066: Káblový vývod typu K, 90° pre prvok zmraštiteľný teplom, tienený, tesniaci. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3660-066
: 311856
: 126091
: 1.3.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN