NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3660-024 (311856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 024: Tesniaca matica typu A, kompozitná. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3660-024
: 311856
: 106653
: 1.9.2008
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN