NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3660-020 (311856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 020: Káblový vývod typu A, priamy, netesniaci, samoistiaci so svorkou na odľahčenie napätia pre EN 3645. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3660-020
: 311856
: 110544
: 1.4.2010
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN