NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3660-001 (311856)

Letectvo a kozmonautika. Príslušenstvo káblových vývodov pre elektrické a optické kruhové a obdĺžnikové konektory. Časť 001: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3660-001
: 311856
: 129472
: 1.12.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN