NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3646-004 (311755)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s bajonetovou spojkou pre prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 004: Zásuvka s upevnením pomocou poistnej matice. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3646-004
: 311755
: 122840
: 1.5.2016
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN