NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3645-004 (311759)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 004: Vzduchotesná zásuvka s upevnením pomocou štvorcovej príruby. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3645-004
: 311759
: 129061
: 1.9.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN