NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3645-001 (311759)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kruhové konektory s krytými kontaktmi, s rýchlospojkou pre prevádzkovú teplotu 175 °C alebo 200 °C trvalo. Časť 001: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3645-001
: 311759
: 130323
: 1.3.2020
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN