NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3543 (313284)

Letectvo. Skrutky so 100° zapustenou hlavou, s krížovou drážkou, s tesným driekom, s krátkym závitom, z nehrdzavejúcej ocele na vysoké teploty, pasivované. Trieda: 1100 MPa (pri teplote okolia)/425 °C (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.3.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3543
: 313284
: 13263
: 1.3.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 3543 (313284):

Táto norma uvádza charakteristické údaje skrutiek so zapustenou hlavou pod uhlom 100°, s krížovou drážkou, s tesným driekom, s krátkym závitom, z nehrdzavejúcej ocele na vysoké teploty, pasivovaných.