NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3488 (312164)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10). Tavenie na vzduchu. Žíhané plechy a pásy, a <= 6 mm, 500 MPa <= Rm <= 700 MPa (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3488
: 312164
: 105191
: 1.1.2008
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN