NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3475-604 (311811)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 604: Odolnosť proti šíreniu oblúka za sucha (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3475-604
: 311811
: 126670
: 1.7.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN