NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3475-601 (311811)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 601: Hustota dymu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3475-601
: 311811
: 105205
: 1.1.2008
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN