NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3475-203 (311811)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble v letectve. Skúšobné metódy. Časť 203: Rozmery (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3475-203
: 311811
: 101962
: 1.10.2006
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN