NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3375-008 (311845)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos digitálnych údajov. Časť 008: Jednoducho opletený kábel, krížová štvorka 100 ohmov, typ KD. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3375-008
: 311845
: 108819
: 1.8.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN