NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3373-014 (311765)

Letectvo a kozmonautika. Káblové oká a priame spoje nalisované na elektrických jadrách. Časť 014: Priame spoje izolované a tesniace, nalisované na medených jadrách, teplota do 200 °C. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3373-014
: 311765
: 108818
: 1.8.2009
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN