NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3364 (312156)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Pretavovanie elektródy. Žíhaný materiál na kovanie, a alebo D <= 300 mm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3364
: 312156
: 104940
: 1.12.2007
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN