NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3285 (314927)

Letectvo. Ložiská pre draky lietadiel. Jednoradové guľkové ložiská z ocele, pokovované kadmiom. Priemerové rady 0 a 2. Normálna vôľa. Rozmery a zaťaženia (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.3.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3285
: 314927
: 13324
: 1.3.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 3285 (314927):

Táto norma stanovuje charakteristické údaje nenaklápacich jednoradových guľkových ložísk s ocele pokovované kadmiom, priemerových radov 0 a 2 skonštruovaných pre pomalý rotačný a kývavý pohyb pri zaťažení.