NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3283 (314903)

Letectvo. Ložiská pre draky lietadiel. Jednoradové guľkové ložiská z nehrdzavejúcej ocele. Priemerové rady 8 a 9. Rozmery a zaťaženie.

NORMA vydána dne 1.9.1997

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3283
: 314903
: 57468
: 1.9.1997
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 3283 (314903):

Táto norma stanovuje charakteristiky jednoradových guľkových ložísk z nehrdzavejúcej ocele priemerových radov 8 a 9.