NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3272 (313638)

Letectvo a kozmonautika. Rúrková spojka 8°30´. Zaústenie dynamického tesnenia priváraného hrdla. Geometrické usporiadanie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3272
: 313638
: 88447
: 1.11.2002
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN