NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3248 (313614)

Letectvo a kozmonautika. Redukčné vložky s blokovacím krúžkom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3248
: 313614
: 87039
: 1.8.2002
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN