NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3162 (312161)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4). Tavenie na vzduchu. Homogenizačne a precipitačne žíhané plechy a pásy, a <= 6 mm, Rm >= 930 MPa (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3162
: 312161
: 105188
: 1.1.2008
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN