NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3155-081 (311760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 081: Elektrické kontakty dutinkové, veľkosti 22 pre EN 2997, typu A, lisované, triedy T. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3155-081
: 311760
: 130542
: 1.4.2020
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN