NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3155-061 (311760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 061: Elektrické koaxiálne kontakty dutinkové, veľkosti 12, typu D, spájkované, triedy R. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3155-061
: 311760
: 102272
: 1.12.2006
: 13
: 39 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN