NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3155-056 (311760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 056: Elektrické kontakty kolíkové, termočlánkové NiCr, typu C, lisované, triedy T. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3155-056
: 311760
: 102268
: 1.12.2006
: 10
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN