NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3155-005 (311760)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické kontakty používané v spojovacích prvkoch. Časť 005: Elektrické kontakty dutinkové, typu A, lisované, triedy T. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3155-005
: 311760
: 129063
: 1.9.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN