NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3149 (313384)

Letectvo. Matice s driekom. Inštalačné otvory, 60° zošikmenie, príruby. Konštrukčné normy (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3149
: 313384
: 13427
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 3149 (313384):

Táto norma stanovuje rozmery inštalačných otvorov pre matice s driekom a 60° zošikmením, normalizovaných podľa EN a zodpovedajúcich funkčných rozmerov príruby na použitie v letectve.