NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3094 (317192)

Letectvo a kozmonautika. Tesniaci materiál. Skúšobné metódy. Stanovenie času aplikácie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3094
: 317192
: 126281
: 1.3.2018
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN