NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3027 (318911)

Letectvo. Metóda skúšania filmov suchých mazadiel. Skúška soľným postrekom (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3027
: 318911
: 13626
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 3027 (318911):

Táto norma stanovuje skúšobné metódy na overenie, že film suchého mazadla zabezpečí požadovanú ochranu pred koróziou po vystavení soľného postreku.