NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2955+AC (312505)

Letectvo. Recyklácia odpadu z titánu a zliatin titánu (obsahuje zmenu AC: 1995) (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2955+AC
: 312505
: 13560
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2955+AC (312505):

Táto norma stanovuje požiadavky na recykláciu odpadu z titánu a titánových zliatin tavením vo vákuu, na výrobu ingotov.