NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2929 (313174)

Letectvo. Skrutky s dvanásťhrannou hlavou, odľahčeným driekom, s dlhým závitom, z ocele na vysoké teploty na báze niklu NI-P101HT (Waspaloy). Trieda: 1210 MPa (pri teplote okolia)/730 °C (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2929
: 313174
: 13464
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2929 (313174):

Táto norma stanovuje charakteristické vlastnosti skrutiek s dvanásťhrannou hlavou, odľahčeným driekom, s dlhým závitom, z ocele NI-P101HT, na použitie v letectve.