NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2882 (313340)

Letectvo a kozmonautika. Šesťhranné samosvorné matice s valcovým zapustením a s krúžkom, z ocele, pokovované kadmiom, mazané MoS2. Trieda: 1100 MPa (pri teplote okolia)/235 °C (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2882
: 313340
: 102256
: 1.12.2006
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN