NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2846 (317138)

Letectvo a kozmonautika. Akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR). Odolnosť proti palivám a syntetickým olejom. Tvrdosť 60 IRHD (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2846
: 317138
: 117589
: 1.8.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN