NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2841 (317133)

Letectvo a kozmonautika. Akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR). Odolnosť proti minerálnym olejom. Tvrdosť 60 IRHD (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2841
: 317133
: 117584
: 1.8.2013
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN