NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2837 (317118)

Letectvo a kozmonautika. Chloroprénový kaučuk (CR). Tepelná odolnosť. Tvrdosť 60 IRHD (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2837
: 317118
: 115589
: 1.8.2012
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN