NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2816 (312866)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5). Pretavovanie elektródy. Homogenizačne a precipitačne žíhané výkovky, a alebo D <= 200 mm, Rm >= 965 MPa (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2816
: 312866
: 130529
: 1.4.2020
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN