NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2714-013 (311835)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble jednožilové a viacžilové na všeobecné použitie pre prevádzkové teploty od -55 °C do 260 °C. Časť 013: Tienené (špirálové) a oplášťované káble triedy DR vhodné na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2714-013
: 311835
: 125455
: 1.12.2017
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN