NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2714-008 (311835)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble jednožilové a viacžilové na všeobecné použitie pre prevádzkové teploty od -55 °C do 260 °C. Časť 008: Tienené (opletené) a oplášťované káble vhodné na označovanie laserovou tlačou UV. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2714-008
: 311835
: 102794
: 1.2.2007
: 9
: 27 g (0.06 )
:
Kategorie: Technické normy STN