NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2641 (313706)

Letectvo. Ovládacie lanové prevody. Možnosti kombinácie a rozmery (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.3.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2641
: 313706
: 13310
: 1.3.1999
: 1
: 3 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2641 (313706):

Táto norma uvádza rozsah kombinácií, dĺžku a označenie lanových celkov obsahujúcich koncovky prikované na každom konci lana.