NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2638 (312334)

Letectvo a kozmonautika. Zliatina hliníka 2024- - T3. Pretlačené tyče a profily 1,2 mm <= (a alebo D) <= 150 mm s kontrolou okrajovej zóny zhrubnutého zrna (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2638
: 312334
: 129456
: 1.11.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN