NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 25967 (223000)

Závitníky. Terminológia a zatriedenie základných typov (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.8.2002

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 25967
: 223000
: 86428
: 1.8.2002
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 25967 (223000):

Táto medzinárod. norma pre závitníky na výrobu závitov ISO obsahuje najdôležitejšie typy závitníkov a ich rozmery v troch jazykoch.