NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2591-609 (311810)

Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrických a optických spojení. Skúšobné metódy. Časť 609: Optické prvky. Účinnosť prichytenia kábla. Cyklické ohýbanie kábla (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2591-609
: 311810
: 100889
: 1.5.2006
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN