NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2591-605 (311810)

Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrických a optických spojení. Skúšobné metódy. Časť 605: Optické prvky. Straty odrazom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2591-605
: 311810
: 88898
: 1.12.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN