NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2591-324 (311810)

Letectvo. Prvky elektrických a optických spojení. Skúšobné metódy. Časť 324: Tesnenie rozhraní (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2591-324
: 311810
: 16755
: 1.1.2001
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN