NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2591-102 (311810)

Letectvo. Prvky elektrických a optických spojení. Skúšobné metódy. Časť 102: Kontrola rozmerov a hmotnosti (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.8.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2591-102
: 311810
: 13719
: 1.8.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2591-102 (311810):

Táto norma uvádza metódy kontroly rozmerov a hmotnosti prvkov elektrických a optických spojení a systému na prenos údajov.