NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2589 (312841)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ. Plechy a pásy valcované za studena. Hrúbka 0,1 mm <= a <= 3 mm. Rozmery (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2589
: 312841
: 125210
: 1.8.2017
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN