NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2557 (317711)

Letectvo. Impregnované vlákna uhlíka. Stanovenie hmotnosti na jednotku plochy (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2557
: 317711
: 13609
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2557 (317711):

Táto norma opisuje metódy stanovenia hmotnosti na jednotku plochy, impregnovaných uhlíkových vlákien, používaných v letectve.