NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 246 (137270)

Zdravotnotechnické armatúry. Všeobecné podmienky pre regulátory prietoku (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2004

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 246
: 137270
: 94658
: NEPLATNÁ
: 1.4.2004
: 17
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN