NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2428 (317121)

Letectvo. Etylén-propylénová guma (EPM/EPDM). Tvrdosť 50 IRHD (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2428
: 317121
: 13433
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2428 (317121):

Táto norma stanovuje vlastnosti etylén-propylénovej gumy (EPM/EPDM) , tvrdosti 50 IRHD, na použitie v letectve. Používa sa ako guma odolná proti ozónu, počasiu a fosfátovým esterom založených na hydraulických tekutinách.