NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 24185 (257725)

Meranie prietoku kvapalín v uzavretých potrubiach. Vážiaca metóda (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.10.2001

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 24185
: 257725
: 84711
: 1.10.2001
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 24185 (257725):

Táto norma špecifikuje metódu merania prietoku v uzavretých profiloch pomocou merania hmotnosti kvapaliny dodávanej do vážiacej nádrže v známom časovom intervali.