NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2366 (312883)

Letectvo a kozmonautika. Zliatiny odolávajúce vysokým teplotám. Plechy a pásy valcované za studena. Hrúbka a <= 3 mm. Rozmery (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2366
: 312883
: 130526
: 1.4.2020
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN